Informace pro akcionáře

Neveřejné informace určené akcionářům naleznete na adrese http://akcionar.geotest.cz.