Projekt VaV - Inovace v GEOtest a.s. - Biosealing

realizovaný v rámci programu Inovace MPO, Inovační projekt – Výzva IV. – II. prodloužení

Záměrem projektu Inovace v GEOtest a.s. je zavedení nové technologie zamezující průsakům a únikům vody tělesem přehradních hrází pomocí licenčně zakoupené technologie pod označením BIOSEALING. Nová technologie přináší výrazně inovativní přístup na řešení často se vyskytujícího problému netěsnosti a průsaků hrází a dalších zemních těles.

Společnost GEOtest je členem mezinárodního průmyslového projektu - Joint Industry Project Biosealing (JIP), který se vývoji a aplikaci této technologie věnuje.

BioSealing byl původně vyvinut nizozemskými společnostmi Deltares a Volker Staal Funderingen. Tato technologie spočívá v injektáži živin specifického složení do blízkosti míst s indikovanými úniky vody. Tyto živiny mají schopnost stimulovat růst půdních bakterií, což má za následek tvorbu hmoty biologickém podstaty, která svými vlastnostmi zapřičiňuje významné snížení propustnosti zemin a postupné utěsnění průsaků.

BioSealing je trvanlivá a levná alternativa ke klasickým metodám těsnění průsaků vody jako jsou například jílovocementové nebo chemické injektáže, BioSealing nabízí způsob méně nákladný a mnohem méně zátěžující životní prostředí.

BioSealing byl již v praxi na několika projektech použit. Jednalo se například o utěsnění průsaků podzemní vody na severojižní lince metra v Amsterdamu. V Rakousku podél kanálů Dunaje prováděla touto technologií v rámci výzkumu těsnící práce firma Züblin Spezialtiefbau. Těmito praktickými aplikacemi byla prokázána funkčnost a účinnost metody.

Stále však existují některé nezodpovězené otázky, které budou předmětem výzkumu v rámci projektu BioSealing JIP.

Výzkum zahrnuje ověření trvanlivosti technologie BioSealing, stanovení okrajových podmínek použitelnosti a posouzení možných zlepšení tohoto procesu. Tyto aktivity probíhají jednak v laboratořích společnosti Deltares v Utrechtu a podílí se na nich tým rakouských a holandských vědců ze společností Zuckerforschung Tulln a Bioclear a dále na lokalitě v ČR.

Pilotní aplikace bude realizována právě v České republice v dikci GEOtestu, a.s. Materiály potřebné pro výzkumné aktivity budou dodávány společnostmi Sireg a Avebe . Použití a účinnost technologie je v průběhu projektu intenzivně monitorována, skupinou geotechnického monitoring naší společnosti a dále rakouskou společností Texplor a ústavem vodních staveb stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně.