Zajištění zdrojů vody pro hospodářská zvířata v Zambii

GEOtest od října 2014 spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně a NJOVU o.p.s. na projektu „Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů“, ve kterém realizuje detailní průzkum a pasportizaci všech vodních zdrojů v zájmových distriktech Monze a Choma.

Projekt je zaměřen na rozvoj kapacit dvou místních kooperativ a drobných farmářů v oblasti produkce krmiva pro dojný skot a vhodného využití zemědělské techniky pro produkci pícnin. Zvýšením kvality a kvantity produkce mléka u projektem podpořených farmářů se pozitivně projeví na oživení ekonomické situace v oblasti (zejména zvýšením tržeb místních mlékárenských podniků). To může vést k dalšímu rozvoji obchodu a služeb, z čeho mohou nepřímo profitovat i další obyvatelé v regionu. Projekt je financován z fondu České rozvojové spolupráce.

Výstupem činnosti GEOtestu bude studie rozvoje vodních zdrojů pro hospodářská zvířata. Studie bude zahrnovat konkrétní, podložené a zdůvodněné návrhy na vybudování nových vodních zdrojů pro hospodářská zvířata s dostatečnou kapacitou pro celoroční využití (zejména v období sucha).