Zahájení projektu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR s Mongolskem

V říjnu letošního roku byla zahájena první etapa čtyřletého projektu Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul, který realizuje sdružení firem GEOtest, a.s. a IRCON, s.r.o. Jeho cílem je zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody pro obyvatele města Murun a přispět k udržitelnosti celého systému zásobování vodou. Projekt je v souladu s mongolskou Národní rozvojovou strategií a přispívá k naplnění mongolského Národního projektu „Voda“.

V rámci projektu bude realizován hydrogeologický průzkum a vytipováno nové jímací území. Díky realizaci těchto aktivit dojde ke zvýšení kapacity a udržitelnosti systému zásobování vodou. Následně bude zpracován návrh řízení vodohospodářské společnosti, který bude odpovídat současným standardům a významně podpoří udržitelnost celého projektu.