Zahájena výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica

Dne 21. ledna 2013 představitel konsorcia GEOtest, a.s. a PRESSKAN system, a.s., Lubomír Procházka a starosta municipality Bela Crkva, Stanko Petrović slavnostně podepsali Memorandum o porozumění a odhalili stavební tabuli v obci Kruščica, čímž zahájili výstavbu tlakové kanalizace v rámci projektu „Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica“, který je součástí oficiální Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Republikou Srbsko.

Kromě starosty se za srbskou stranu zúčastnili předseda obce Kruščica (součást municipality Bela Crkva), Dragutin Jovanović, předseda České národní rady v Srbsku, Štefan Klepaček a další představitelé české menšiny žijící na území municipality. Český zastupitelský úřad byl zastoupen obchodním radou, Lubošem Jozou a vedoucím obchodní mise, Pavlem Svobodou.

Starosta Petrović poděkoval představitelům Zastupitelského úřadu v Bělehradě za pomoc, kterou Česká republika dlouhodobě poskytuje municipalitě Bela Crkva. Všichni přítomní pak zdůraznili, že výstavba tlakové kanalizace a poté i čističky odpadních vod významně přispěje ke zlepšení hygienických podmínek v obci a celkovému zlepšení stavu životního prostředí.

Slavnostní zahájení výstavby, především pak odhalení stavební tabule, se těšilo značnému zájmu místního obyvatelstva a sdělovacích prostředků.

V rámci pobytu v Bele Crkvě a Kruščici navštívil generální ředitel společnosti GEOtest, a.s., Lubomír Procházka v doprovodu ředitele sarajevské pobočky GEOTEST d.o.o. Sarajevo, Damira Kasuma, Českou národní radu a Českou besedu, kde se seznámil s životem české menšiny v Srbsku.