Vydání certifikované metodiky a syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod ČR

Vydáním certifikované metodiky a syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod ČR pod názvem "Metodický postup tvorby syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod" - Novák Pavel, Slavík Josef a kol. (VÚMOP v.v.i. 2012) byl završen projekt NAZV QH82096.

Tento projekt byl řešený v letech 2008 - 2012 firmou GEOtest, a.s. ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a jeho cílem bylo vytvoření Syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod pro území České republiky v měřítku 1:50 000.