VMO Dobrovského – velkorozměrová zatěžovací zkouška

V rámci monitoringu výstavby silničních tunelů brněnského velkého městského okruhu VMO Dobrovského se 24. června 2010 uskutečnila, ve spolupráci s generálním projektantem stavby, firmou Amberg Engineering Brno, unikátní velkorozměrová zatěžovací zkouška modelu tunelové obezdívky v měřítku 1:1.

Zatěžovací zkoušce byl podroben segment primární obezdívky kalotové části tunelu o rozměrech 5,5 x 2,0 metru. Spojité zatížení prvku bylo vyvozeno netypicky napnutím 170 kusů patentových drátů uložených jednak do betonu segmentu a jednak na jeho povrch. V průběhu zkoušky byla měřena deformace zatěžovaného prvku, napětí na jeho povrchu, v betonu a ocelových nosnících typu HBX.