Viceprezident Republiky Srbské na návštěvě v GEOtestu

Dne 30. srpna 2012 navštívila společnost GEOtest, a.s. delegace z bosenského města Doboj a municipality Maglaj v čele s viceprezidentem Republiky Srbské (jedna z entit v Bosně a Hercegovině), panem Enesem Suljkanovićem.

V úvodní části návštěvy manažer projektu „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj", Mgr. Boris Urbánek, prezentoval přítomným dosavadní výsledky projektu, který je realizován v rámci oficiální Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Bosnou a Hercegovinou.

Viceprezident Suljkanović vyjádřil svou nesmírnou spokojenost s dosavadním průběhem projektu a poděkoval realizačnímu týmu společnosti GEOtest pod vedením Mgr. Zdeňka Železného za dosavadní spolupráci. Z druhé strany generální ředitel společnosti RNDr. Lubomír Procházka ocenil úsilí a zodpovědnost při realizaci projektu, které projevuje lokální koordinátor projektu - Lokální akční skupina regionu Doboj v čele s výkonnou ředitelkou Majou Mišić.

V rámci svého pobytu v České republice se viceprezident Suljkanović setkal i ředitelem České rozvojové agentury, Ing. Michalem Pastvinským, kterému poděkoval za podporu poskytnutou ze strany agentury a Vlády České republiky. Především pak zdůraznil ochotu a vstřícnost kolektivu z českého zastupitelského úřadu v Sarajevu pod vedením J.E. Tomáše Szunyoga, který významně přispívá k budování dobrých česko-bosenských vztahů. Viceprezident Republiky Srbské vyjádřil naději v úspěch společného projektu a v budoucí spolupráci.