Úspěšná práce GEOtestu v Zambii

Projektový tým GEOtestu přispěl k zajištění vodních zdrojů pro hospodářská zvířata v Zambii.

Pozitivně se o naší odborné práci a úspěšné spolupráci vyjadřuje Česká rozvojová agentura v článku: http://www.czda.cz/aktualne/dvakrat-vice-mleka-a-promysleny-plan-krmeni-farmarum-v-daleke-zambii-pomahaji-odbornici-z-moravy-.html

Odborný tým GEOtestu realizoval studii optimálního rozvoje vodních zdrojů v zájmových oblastech Monze a Choma v Zambii pro zásobování hospodářských zvířat vodou s dostatečnou kapacitou pro celoroční využití (zejména v období sucha). Práce probíhaly od října 2014 do června 2016 v úspěšné a intenzivní spolupráci s projektovými partnery projektu - Mendelovou univerzitou v Brně a NJOVU o.p.s., kterým tímto děkujeme za jejich nasazení a výbornou komunikaci.

Více o projektu naleznete na stránce http://www.geotest.cz/aktuality/zajisteni-zdroju-vody-pro-hospodarska-zvirata-v-zambii/