Účast GEOtestu na Projektu ekonomické diplomacie 2011 v Sarajevu

Dne 13. 4. 2011 proběhl ve spolupráci českého velvyslanectví v Sarajevu s Delegací EU v Sarajevu Projekt ekonomické diplomacie ZÚ Sarajevo na rok 2011 "Prezentace českých dodavatelů vodní a teplárenské technologie včetně předání zkušeností v oblasti odpadů, sanací, ochrany a úpravy zdrojů pitné vody".

Projekt se setkal s velkým zájmem ze strany starostů obcí a ředitelů teplárenských, vodohospodářských a komunálních podniků. Projektu se účastnilo 63 ze 70 pozvaných hostů (z toho 12 starostů z významných obcí).

O projektu informovala bosenská tištěná a internetová média. Za GEOtest, a.s. se zúčastnil Mgr. Zdeněk Železný a Ing. Jiří Korhon. Přednesli prezentaci společnosti a seznámili přítomné s projektem, který společnost GEOtest realizovala v Bosně a Hercegovině. Projekt byl hodnocen ze strany účastníků, a to jak ze strany bosenských partnerů, tak českých firem včetně zástupců Delegace EU v Sarajevu, velmi pozitivně.

Krátkou zprávu o akci lze nalézt také na webu DEU Press.