Tunel Ejpovice - razí se Severní tunelová trouba

GEOtest, a.s., společně geodetickou kanceláří Angermeier Engineers, s.r.o., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice.

Jižní tunelová trouba byla proražena v červnu 2016. Probíhá v ní betonáž podkladních betonů pod pevnou jízdní dráhu a příprava ražeb tunelových propojek.

Severní tunelová trouba délky 4,1 km se razí od konce září 2016. Dosud je z ní vyraženo 1,5 km. Stroj Viktorie překonal úsek pod vrchem Homolka a blíží k začátku úseku s nízkým nadložím mezi vrchy Homolka a Chlum, v němž budou ražby probíhat ve velmi obtížných geotechnických podmínkách.

Tunel Ejpovice je součástí projektu "Modernizace trati Rokycany - Plzeň" na III. tranzitním železničním koridoru.

Investorem stavby a objednatelem geotechnického monitoringu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.