Tunel Ejpovice - oba tunely a tunelové propojky vyraženy

GEOtest, a.s., společně geodetickou kanceláří Angermeier Engineers, s.r.o., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice.

Během podzimu 2017 byly ukončeny ražby Severního tunelu a tunelových propojek. Probíhají navazující činnosti - betonáž definitivního ostění propojek, příprava realizace pevné jízdní dráhy a technologií v tunelech.

Tunel Ejpovice je součástí projektu "Modernizace trati Rokycany - Plzeň" na III. tranzitním železničním koridoru.

Investorem stavby a objednatelem geotechnického monitoringu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.