Tunel Ejpovice - Jižní tunelová trouba proražena

GEOtest, a.s., společně geodetickou kanceláří Angermeier Engineers, s.r.o., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice.

Jižní tunelová trouba délky 4 150 m byla úspěšně proražena 7. 6. 2016 i díky práci týmu geotechnického monitoringu.

Tunel Ejpovice je součástí projektu "Modernizace trati Rokycany - Plzeň" na III. tranzitním železničním koridoru.

Investorem stavby a objednatelem geotechnického monitoringu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.