Tunel Ejpovice - geotechnický monitoring

GEOtest, a.s., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice.

Tunel Ejpovice je součástí projektu "Modernizace trati Rokycany - Plzeň" na III. tranzitním železničním koridoru.

Tunel tvoří dvě jednokolejné tunelové trouby délky 4,15 km ražené technologií EPBM - přestavitelným zeminovým štítem.

Investorem stavby a objednatelem geotechnického monitoringu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.