Tunel Ejpovice - geotechnický monitoring pokračuje

GEOtest, a.s., zajišťuje od února 2015 komplexní geotechnický monitoring stavby tunelu Ejpovice. Součástí prací je i doplňující geotechnický průzkum pro ražbu jižní tunelové trouby, severní tunelové trouby a tunelových propojek.

Tunel tvoří dvě jednokolejné tunelové trouby délky 4,15 km ražené technologií EPBM - přestavitelným zeminovým štítem.

K 30. 11. 2015 je vyraženo více jak 2.7 km jižní tunelové trouby.

Tunel Ejpovice je součástí projektu "Modernizace trati Rokycany - Plzeň" na III. tranzitním železničním koridoru.

Investorem stavby a objednatelem geotechnického monitoringu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.