Tahová zkouška mikropiloty

Na lokalitě u Plzně byla ve dnech 23. - 26. 8. 2010 realizována tahová zkouška mikropiloty.

Zkoušena byla mikropilota délky 5,0 metru, tvořená injektovanou ocelovou trubkou průměru 159 mm. Požadované zatížení bylo 1700 kN. Tahová síla byla vyvozená 4 hydraulickými zvedáky o výtlaku 500 kN. Síla byla měřena 4 tenzometrickými dynamometry a odečítána tenzometrickou aparaturou P3 výrobce Vishay Micro-Measurements. Deformace na dříku mikropiloty byla odečítána číselníkovými úchylkoměry osazenými na nezávislé konstrukci. Současně byla odečítana i deformace podloží.