Sustainability Career Event

Dne 7. února 2013 se zástupci společnosti GEOtest, a.s., Ing. Jan Hillermann, Ph.D. a Ing. Jiří Korhon, ve spolupráci s pobočkou v Utrechtu a její vedoucí Petrou Novákovou BA. MSc. zúčastnili akce „Sustainability Career Event“, kterou organizovalo sdružení SustainableMotion.

Společnost GEOtest, a.s. byla jedním z hlavních partnerů. Cílem této akce bylo zejména propojit studenty, kteří právě dokončují studium na univerzitě (obory životního prostředí) s firmami, které v oboru životního prostředí pracují. Zástupci společnosti GEOtest, a.s. představili společnost a navázali kontakt s více než padesáti potenciálními Junior a Senior experty v oblasti ŽP. Během pořádaných workshopů také navázali kontakt na některé holandské společnosti působící v oblasti ŽP.

Další informace o této akci naleznete na: http://www.sustainablemotion.nl/?page_id=98