Studijní cesta kazašské delegace do ČR

V dnech 31. 1 – 7. 2. 2016 organizoval GEOtest, a.s., společně s Institutem ekologie a chovu zvěře, s.r.o. studijní cestu pro desetičlennou kazašskou delegaci. Studijní cesta byla realizovaná v rámci projektu UNDP (United Nations Development Programme) „Sdílení osvědčených postupů české odborné znalosti v péči o volně žijící zvěř: Rozvoj lovu v Kazachstánu“. Cílem projektu je přenos českého know-how v oblasti udržitelného chovu a lovu volně žijící zvěře se zaměřením na rozvoj a zlepšení myslivosti v Kazachstánu.

Kazašská delegace navštívila během studijní cesty veřejné instituce jako např. Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, kde se obeznámila s legislativním rámcem ČR v oblasti myslivosti, ale navštívila také soukromé obory chovající různé druhy zvěře. Zde byli účastníci informováni o způsobu chovu jednotlivých druhů zvěře, veterinární péči, programech záchrany ohrožených druhů, atd. Delegace byla s průběhem a organizací studijní cesty velice spokojena.

Společnost GEOtest, a.s. realizuje projekt od listopadu 2015, kdy byli čeští experti na první misi v Kazachstánu. Předpokládané ukončení projektu bude v březnu 2016, po druhé návštěvě českých expertů v Kazachstánu, kde bude prezentován hlavní výstup projektu - odborná studie o myslivosti v ČR, její možná aplikace v kazašských podmínkách a návrhy na zlepšení současného kazašského systému myslivosti.