Slavnostní zakončení osvětové kampaně v rámci projektu „DO-MA čisto“

V úterý 24. září 2013 v ZŠ Nový Šeher (Municipalita Maglaj, Bosna a Hercegovina) se uskutečnil slavnostní ceremoniál při příležitosti zakončení osvětové kampaně EKOLEV (www.ekolev.cz) v rámci projektu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“, který implementuje společnost GEOtest, a.s. Brno ve spolupráci s Lokální akční skupinou regionu Doboj a společností GEOTEST d.o.o. Sarajevo. V rámci tohoto mezientitního projektu spolupracují Město Doboj a 13 municipalit, sedm z Republiky Srbské a šest z Federace Bosny a Hercegoviny.

Osvětová kampaň byla realizována v základních školách na území Municipality Maglaj. Hlavní částí kampaně byla soutěž žáků ve sběru PET láhví a papíru. Žáci ZŠ Nový Šeher nasbírali největší množství PET láhví (880 kg) a papíru (1.620 kg) a díky tomu velvyslanec České republiky, Tomáš Szunyog, předal představitelům školy finanční odměnu ve výši 574,20 KM (cca 7.600 Kč) spolu s pohárem pro vítěze a diplomy pro žáky, kteří se aktivně zapojili do kampaně EKOLEV.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili Tomáš Szunyog, velvyslanec České republiky, Mehmed Mustabašić, starosta Municipality Maglaj, Maja Mišić, výkonná ředitelka Lokální akční skupiny regionu Doboj, ředitelé základních škol z Municipality Maglaj, Olga Zdrálková, konzulka českého velvyslanectví, Anesa Terza Vuković, koordinátorka rozvojové spolupráce České republiky a Damir Kasum, ředitel společnosti GEOTEST d.o.o. Sarajevo.

Reportáž Rádio televize Maglaj