Slavnostní ukončení projektu v Gruzii

Dne 28. října 2014 proběhlo v Tbilisi slavnostní ukončení projektu "Vytvoření informačního systému pro přenos dat a monitoring podzemních vod v municipalitách Kvareli a Lagodekhi" realizovaného v rámci programu Aid for Trade, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Úspěšně realizovanými výstupy projektu jsou:

  • vytvoření automatického informačního systému pro přenos dat z monitoringu podzemních vod,
  • databáze existujících zdrojů podzemní vody - hydrogeologických vrtů v důležitých hydrogeologických kolektorech v blízkosti východní hranice Gruzie a
  • vyškolení místních expertů.

Bylo dosaženo rozvojového záměru projektu, jímž bylo přispět k zajištění dostupnosti adekvátních informací o zdrojích podzemních vod v hydrogeologických kolektorech pánve Alazani v oblasti Kvareli a Lagodekhi pro gruzínské obyvatelstvo, průmysl a zemědělství.