Slavnostní ukončení projektu v Albánii

Dne 31. října 2012 se uskutečnila v Tiraně závěrečná prezentace a slavnostní ukončení projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky “Implementace nové technologie přispívající ke zlepšení životního prostředí v ropném průmyslu, region Kučova, Albánie“ realizovaného společností GEOtest, a.s.

Závěrečná prezentace se konala v konferenčním sále hotelu Tirana International za účasti všech zainteresovaných stran. Mezi přítomnými hosty nechyběla velvyslankyně České republiky v Albánii Mgr. Bronislava Tomášová, obchodní rada Ing. Vítězslav Schwarz, Ph.D., zástupci gesčního ministerstva (MPO) Mgr. Viera Rombaldová a Ing. Vilém Pardubský, dále starosta a místostarosta města Kučova, zástupci albánského ministerstva průmyslu a hospodářství a ministerstva životního prostředí, lesů a vodního hospodářství.

Během prezentace popsal Mgr. Urbánek nejdůležitější realizované aktivity a výstupy projektu. Na závěr prezentace byly zainteresovaným stranám předány projekty sanace a rekultivace území bývalé rafinerie, který obsahuje i architektonický návrh budoucího využití území.