Slavnostní předání svozového vozidla v rámci projektu „DO-MA čisto“

Dne 25. 2. 2013 Tomáš Szunyog, velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině, předal vozidlo pro svoz velkoobjemových kontejnerů v Maglaji. Jedná se již o třetí svozové vozidlo, které bylo dodáno v rámci projektu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky –„Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“, který implementuje společnost GEOtest, a.s. ve spolupráci s Lokální akční skupinou regionu Doboj a firmou GEOTEST d.o.o. Sarajevo. V rámci tohoto mezientitního projektu spolupracují Město Doboj a 13 municipalit, sedm z Republiky Srbské a šest z Federace Bosny a Hercegoviny.

Během slavnostního předání Maja Mišić, ředitelka Lokální akční skupiny regionu Doboj, zdůraznila, že brzy začne i osvětová kampaň pro žáky základních škol v Doboji a Maglaji. Pro potřeby osvětové kampaně byly předány i kontejnery pro třídění papíru a plastů, které budou umístěny v základních školách. Ředitelka Mišić uvedla, že kampaň bude obsahovat různé interaktivní části, jakou jsou internetové stránky, osvětová videa a hry.

Viceprezident Republiky Srbské, Enes Suljkanović, prohlásil, že je tento projekt velice úspěšný a transparentní, jelikož se přesně ví, k jakým účelům byly použity darované prostředky na rozdíl od jiných projektů v Bosně a Hercegovině.

Slavnostního předání se rovněž zúčastnili Mehmed Mustabašić, starosta municipality Maglaj, Obren Petrović, starosta města Doboj, Ivana Pejić Povolná a Nicole Machová, představitelky České rozvojové agentury, Anesa Terza Vuković, koordinátorka rozvojové spolupráce, Zdeněk Železný, vedoucí projektu, Ognjen Grebo, koordinátor osvětové kampaně a Damir Kasum, ředitel společnosti GEOTEST d.o.o. Sarajevo.

Televizní reportáž