Slavnostní předání svozového vozidla v Doboji v rámci projektu „DO-MA ČISTO“

Dne 10. září 2012 se uskutečnilo slavnostní předání svozového vozidla pro komunální odpad ve městě Doboj v rámci projektu České rozvojové agentury „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj.“ Vozidlo slavnostně předal velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině Tomáš Szunyog, který předal klíče od vozidla panu Borisovi Jerinićovi, řediteli dobojského komunálního podniku Ředitelství pro výstavbu a rozvoj města.

Slavnostního předání se zúčastnili představitelé českého zastupitelského úřadu v Sarajevu, významní lokální političtí představitelé a místní partneři projektu: Tomáš Szunyog, velvyslanec České republiky, Olga Zdrálková, česká konzulka, Enes Suljkanović, viceprezident Republiky Srbské, Obren Petrović, primátor města Doboj, Mehmed Mustabašić, starosta municipality Maglaj a Maja Mišić, výkonná ředitelka Lokální akční skupiny regionu Doboj. Za realizátora projekt se slavnostního předání zúčastnili: Lubomír Procházka, generální ředitel společnosti GEOtest, a.s., Zdeněk Železný, vedoucí projektu a Damir Kasum, ředitel společnosti GEOTEST d.o.o. Sarajevo.

Lokální političtí představitelé poděkovali českému velvyslanci za pomoc, kterou regionu poskytuje Vláda České republiky, a zdůraznili význam projektu, který nespočívá pouze v tom, že jeho realizace přispěje ke značnému zlepšení stavu životního prostředí, ale především v budování spolupráce mezi municipalitami z obou bosenskohercegovských entit.

Projekt „DO-MA ČISTO“, který je součástí oficiální Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Bosnou a Hercegovinou, byl zahájen v loňském roce, ve kterém se mimo jiné proběhla dodávka stejného typu vozidla pro municipalitu Maglaj. Realizátorem projektu je společnost GEOtest, a.s. a místním partnerem je Lokální akční skupina regionu Doboj. Hlavním výstupem projektu bude projektová dokumentace pro výstavbu regionální skládky komunálního odpadu pro čtrnáct bosenskohercegovských municipalit z obou entit (osm z Republiky Srbské a šest z Federace Bosny a Hercegoviny).