Slavnostní podepsání smlouvy o vypracování Plánu nakládání s odpadem Kantonu Sarajevo 2013-2018

Dne 14. listopadu 2012 podepsali Damir Kasum, představitel bosensko-českého konsorcia GEOTEST d.o.o. a GEOtest, a.s., a Zlatko Petrović, ministr místního rozvoje a ochrany životního prostředí Kantonu Sarajevo, smlouvu o vypracování Plánu nakládání s odpadem Kantonu Sarajevo 2013-2018. Slavnostního podepisování za značného zájmu místních sdělovacích prostředků se zúčastnili i představitelé českého Zastupitelského úřadu v Sarajevu – velvyslanec Tomáš Szunyog a obchodní rada Vladimír Randáček.

Plán nakládání s odpadem bude zahrnovat analýzu současného stavu v Kantonu Sarajevo z aspektu produkce veškerých druhů odpadů, návrhy pro nakládání s nimi, úkoly pro jednotlivé složky systému nakládání s odpadem a objem finančních prostředků potřebných pro fungování odpadového hospodářství v Kantonu Sarajevo. Každý kanton ve Federaci Bosny a Hercegoviny má povinnost na každých pět let vypracovat plán v souladu s federálním plánem. O důležitosti plánu svědčí i to, že se jedná o dokument, který schvaluje kantonální parlament.

Investor, kterým je Ministerstvo místního rozvoje a ochrany životního prostředí Kantonu Sarajevo, především očekává, že plán bude zahrnovat taková opatření, která přispějí k rozvoji třídění odpadu v Kantonu Sarajevo tak, aby se snížilo množství komunálního odpadu vyváženého na regionální sanitární skládku v Sarajevu.

Velvyslanec Szunyog zdůraznil, že Česká republika má dobré zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí a především nakládání s odpadem. Již řadu let Česká republika provádí transfer svých zkušeností do Bosny a Hercegoviny prostřednictvím Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Ředitel Kasum podtrhl slova českého velvyslance a připomněl, že právě zkušenosti s implementací rozvojových projektů České republiky v Bosně a Hercegovině v oblasti odpadového hospodářství umožnily bosensko-českému konsorciu, aby se úspěšně prosadilo na bosenskohercegovském trhu.

Podívejte se na reportáž, kterou vysílala Televizija Sarajevo: