Slavnostně ukončen projekt „DO-MA čisto“

V pondělí 11. listopadu 2013 se uskutečnil slavnostní ceremoniál ukončení projektu oficiální Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“, který implementovala společnost GEOtest, a.s. ve spolupráci s Lokální akční skupinou regionu Doboj a firmou GEOTEST d.o.o. Sarajevo. V rámci tohoto mezientitního projektu spolupracovali Město Doboj a 13 municipalit, sedm z Republiky Srbské a šest z Federace Bosny a Hercegoviny.

Během slavnostního ukončení velvyslanec České republiky, J.E. Tomáš Szunyog a ředitel České rozvojové agentury, Michal Kaplan, předali viceprezidentovi Republiky Srbské a předsedovi správní rady Lokální akční skupiny regionu Doboj, Enesovi Suljkanovićovi a starostovi Doboje, Obrenovi Petrovićovi, hlavní projekt budoucí regionální skládky odpadu (RSO) v Doboji.

Projekt „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“ byl zahájen v říjnu 2011. V rámci projektu byla vypracována studie výběru a průzkum území nejvhodnější lokality pro výstavbu RSO na území Města Doboj, hlavní projekt RSO, studie vlivu na životní prostředí (E.I.A.), studie uzavření existujících skládek Karabegovac v Doboji a Nekolj v Maglaji, mapování divokých skládek a koncepce nakládání s odpadem pro Město Doboj a všech 13 municipalit. Dodána byla vozidla pro svoz odpadu komunálním podnikům v Doboji a Maglaji, kontejnery pro komunální odpad, kontejnery pro tříděný sběr papíru a PET láhví a lisy pro lisování vytříděného papíru a PET láhví. Pro potřeby projektu byla vytvořena osvětová kampaň určená dětem „EKOLEV“ (www.ekolev.cz), v rámci které proběhla soutěž základních škol ve sběru papíru a PET láhví.

Projekt byl financován Vládou České republiky prostřednictvím České rozvojové agentury a Městem Doboj spolu s Municipalitou Maglaj prostřednictvím Lokální akční skupiny regionu Doboj. Celková hodnota dotace poskytnuté v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky přesahuje 21.000.000 Kč.

Reportáž celostátní bosenské televize BN

Reportáž Rádio televize Republiky Srbské