Schválen projekt programu Školení je šance

GEOtestu byla na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ a doporučení výběrové komise přidělena finanční podpora z veřejných prostředků na námi předložený grantový projekt. Maximální výše finanční podpory na uvedený projekt byla stanovena na 4 684 405,96 Kč.

Projekt je zařazen do oblasti podpory „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnost podniků“, výzvy č. 35, vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí a dovedností, rozvoj kvalifikační úrovně, klíčových kompetencí zaměstnanců  a posílení udržitelnosti pracovních míst. Zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců hraje ve strategii firmy významnou roli. Vedení firmy chce prostřednictvím cílů tohoto vzdělávacího projektu posílit konkurenceschopnost firmy.

Cílovou skupinu tvoří 50 zaměstnanců rozdělených dle pozic do těchto 5 skupin: top management, střední management, geologové, administrativní pracovníci a specialisté obchodu a nákupu. Účastníci projektu budou proškoleni v manažerských, komunikačních dovednostech a IT znalostech. Vzhledem k zahraničním aktivitám firmy si vybraných 22 účastníků prohloubí znalosti anglického jazyka. Zahájení aktivit projektu předpokládáme začátkem roku 2011.