Siting Study for Solid Waste Disposal - Albánie

Dne 23.5.2011 byla předána studie „Siting Study for Solid Waste Disposal (Sanitary Landfill) in Durres, Albania“. Cílem studie bylo doporučení vhodné lokality pro vybudování regionální skládky ve městě Durres.

Studie byla předána zástupcům města, Ministerstvu životního prostředí Albánie a objednateli - IFC (International Finance Corporation).

Projekt byl realizován ve spolupráci se společností .A.S.A. International.