Seminář - Zákon o předcházení a odstraňování ekologické újmy, povinnosti od 1. 1. 2013

V úterý 13. listopadu 2012 se bude od 9 do 14 hodin konat seminář "Zákon o předcházení a odstraňování ekologické újmy, povinnosti od 1. 1. 2013". Seminář pořádá Regionální hospodářská komora Brno, přednášet bude RNDr. Milan Čáslavský, Ph.D.

Seminář se zaměří především na praxi a pokusí se podat komplexní informace k podstatě problematiky ekologické újmy, zejména pak informace, návody a postupy jak v běžné praxi postupovat.

Více informací naleznete na pozvánce.