Projekty v Doboji úspěšně pokračují

V úterý 4. února 2014 se v bosenském Doboji uskutečnily aktivity vztahující se k projektům oficiální Zahraniční rozvojové spolupráce „Využití obnovitelné geotermální energie ve Městě Doboj“ a „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“, které implementuje společnost GEOtest, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností GEOTEST d.o.o. Sarajevo.

První z aktivit bylo slavnostní předání metodiky a projektové dokumentace pro zhotovení sítě geotermálních vrtů ve Městě Doboj. Ředitel sarajevské pobočky GEOtestu, Damir Kasum, prezentoval přítomným představitelům velvyslanectví České republiky v Sarajevu, Města Doboj a Lokální akční skupiny regionu Doboj výsledky geofyzikálního průzkumu na lokalitách Ševarlije a Boljanić. Na uvedených lokalitách bude během jara letošního roku probíhat vrtný průzkum. Na základě výsledků tohoto průzkumu bude rozhodnuto o dalším směřování projektu a možnostech využití geotermální energie na území Města Doboj.

Druhá aktivita se vztahovala na implementaci výsledků projektu „DO-MA“. V Doboji se uskutečnilo jednání představitelů všech patnácti municipalit, které by potenciálně využívaly nově vybudovanou regionální sanitární skládku v Doboji, a představitelů entitních a kantonálních ministerstev. Damir Kasum a Boris Urbánek během jednání prezentovali projekt, jeho cíle a hlavní výstupy, respektive koncepci nakládání s komunálním a ostatním odpadem pro všechny dotčené municipality.

Obě akce se těšily významnému zájmu lokálních i celostátních sdělovacích prostředků, jelikož problematika obnovitelných zdrojů i odpadového hospodářství patří k hlavním prioritám rozvoje Bosny a Hercegoviny.

Reportáž celostátní televize BN o předání dokumentace

Reportáž celostátní televize RTRS o předání dokumentace

Reportáž lokální televize ELTA o předání dokumentace

Reportáž celostátní televize FTV o regionální skládce

Reportáž celostátní televize RTRS o regionální skládce