Projekt ZRS ČR s Mongolskem - Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul

V rámci Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017 je Mongolsko zařazeno mezi prioritní programové země rozvojové spolupráce. Významu spolupráce odpovídá skutečnost, že v roce 2011 bylo Mongolsko nejdůležitějším partnerem v rámci rozvojové spolupráce ČR, (18% bilaterální rozvojové spolupráce) a v roce 2012 druhým nejvýznamnějším (17%).

Cílem projektu je zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody pro obyvatele města Murun a přispět k udržitelnosti celého systému zásobování vodou. Projekt je v souladu s mongolskou Národní rozvojovou strategií a přispívá k naplnění mongolského Národního programu „Voda“. V souladu s těmito cíli již byla přijata nebo je připravována nová legislativa, která například stavuje povinnost společností provozujících systémy zásobování vodou pravidelně analyzovat chemické a bakteriologické složení vody, či zavede povinnost vybavit jednotlivé přípojky vody vodoměry. V této souvislosti tudíž lze konstatovat, že připravovaný projekt je plně v souladu s mongolskou vládní politikou a jejím směřováním.

V rámci hlavní fáze dojde k hydrogeologickému průzkumu a vytipování nového jímacího území, zvýšení kapacity a udržitelnosti systému zásobování vodou (především revitalizace stávajících vrtů a vybudování jednoho nového, rozšíření objektu vodárny, zvýšení objemu vodojemu, instalace automatizace, dodávky laboratorního a kalibračního vybavení, zavedení systému kontroly odběrů vody, provedení souvisejících školení atp.) a za účelem zajištění udržitelnosti bude zpracování návrh řízení vodohospodářské společnosti, který bude odpovídat současným standardům a modelům a paralelně budou zpracovány moderní plány provozu a dlouhodobého rozvoje systému, které umožní managementu kvalifikovaně rozhodovat o budoucím směřování.

O projektu informovaly také oficiální webové stránky ajmaku Chovsgul: http://khovsgol.gov.mn/news/151/single/820 (odkaz vede na stránky psané v mongolštině)