Studie proveditelnosti pro přehradu Bawanur v Iráku

GEOtest, a.s. v rámci konsorcia CREA Hydro&Energy uspěl v tendru na zpracování studie proveditelnosti a detailní zpracování zadávací dokumentace pro vybudování přehrady Bawanur a závlahových kanálů v regionu Garmian v Kurdistánu (severní Irák).

Tendr je rozdělen na tři samostatné celky. První fází je zpracování Studie proveditelnosti, která sestává z pěti samostatných částí, a to: Topografická, Hydrologická, Hydraulická, Geologická (vč. geofyziky) a EIA studie. Práce na těchto studiích, které zahrnovaly i polní měření a studie expertů GEOtestu, a.s. a ostatních odborníků v terénu, byly již ukončeny.

V současné době probíhají přípravné práce na zahájení druhé fáze, která bude obsahovat projekt přehrady včetně podrobných topografických prací, detailní hydrologické studie a přímé geologicko-průzkumné práce v terénu (vrtání, kopané sondy, laboratorní rozbory, hydrogeologické studie).

Poslední fází bude zpracování projektu závlahového systému pro oblast Garmian včetně návrhu variant trasování závlahového systému a navržení vhodného území k závlahám. Veškeré prováděné práce a výstupy jsou trvale pod supervizí mezinárodní komise expertů. Předpokládané ukončení projektu je v září 2011.