Prodloužena akreditace laboratoří mechaniky zemin

Laboratořím mechaniky zemin byla prodloužena akreditace. V rámci reakreditace jsme požádali o rozšíření akreditace o dvě základní zkoušky kameniva - vlhkost a zrnitost.

Platnost posledního osvědčení o akreditaci trvala do 8. ledna 2014. Proto jsme v říjnu 2013 požádali ČIA o provedení reakreditace, tak abychom nové osvědčení do výše uvedeného termínu získali. V rámci reakreditace jsme současně požádali o rozšíření o dvě základní zkoušky kameniva - vlhkost a zrnitost.

Dozorová návštěva proběhla v termínu 6. - 8. listopadu a 20. listopadu 2013. V průběhu řízení byly odstraněny drobné neshody. Výsledkem řízení byla zpráva doporučující akreditaci na příští období 5 let naší laboratoři udělit včetně rozšíření o dvě výše uvedené zkoušky.

Následně jsme obdrželi nové osvědčení o akreditaci platné do 9. ledna 2019.

V příloze této aktuality naleznete certifikát o akreditaci, společně s uvedením zkoušek, které můžeme v rámci akreditace provádět.