Příležitost pro stáž - Cesta pro mladé

GEOtest, a.s. nabízí studentům příležitost stáže/praxe na středisku zahraničních projektů v rámci programu Cesta pro mladé.

Podrobné informace o programu a možnost přihlášení na stáž naleznete zde: http://www.cestapromlade.cz/student

Pozice na které se můžete hlásit:

Technik projektant

technik - projektant ve stavebnictví (zaměření na projekční práce související s tvorbou krajinných objektů a opatření)

Rámec vykonávaných činností:

  • Zpracování projektové dokumentace včetně technických podmínek řešení v souladu s platnými předpisy, souvisejícími vyhláškami, normami, technickými a technologickými doporučeními.
  • Provádění projekčních změn.
  • Zpracování prováděcích projektů včetně provozních návazností a časových průběhů.
  • Zpracování podkladů pro sestavení rozpočtu.
  • Provádění autorského dozoru při realizaci projektu.
  • Spolupráce při projednání projekčních prací se zainteresovanými stranami.
  • Vedení dokumentace.

Rozsah stáže: 240 hodin
Zahájení stáže: 1.11.2017
Termín pro přihlášky: 1.10.2017

S dotazy se můžete obracet na Jiřího Korhona - korhon@geotest.cz