Předání silničních meteorologických stanic v Gruzii

Ředitelka gruzínské Národní agentury pro životní prostředí, paní Tamar Bagratia, dne 24.11.2016 oficiálně převzala od české firmy GEOtest, a.s. tři plně vybavené silniční meteorologické stanice. Slavnostního předání se zúčastnila i zástupkyně českého zastupitelského úřadu v Tbilisi paní Sofie Kamushadze a zástupkyně ČRA paní Barbora Ludvíková.

Dodávka technologie je součástí veřejné zakázky „Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie”. Zakázka je součástí projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravních koridorů Gruzie rozvojem silniční meteorologie”. Cílem projektu i zakázky je snížit negativní vlivy nebezpečných meteorologických jevů a zvýšit bezpečnost koridorů TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) a Gruzínská vojenská cesta v Gruzii skrze instalaci 3 silničních meteorologických stanic.

Cíl projektu přispívá k naplnění Cílu udržitelného rozvoje 9 (Sustainable Development Goal 9): Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovaci. Projekt je financován Českou rozvojovou agenturou a je realizován v rámci ZRS ČR, ve spolupráci s gruzínskou Národní agenturou pro životní prostředí (NEA) a gruzínským Ministerstvem pro místní rozvoj a infrastrukturu.

Silniční meteorologické stanice byly osazeny v blízkosti města Gori, u mostu vesnice Gveleti a poblíž nádrže Žinvali. Instalace proběhla za účasti českých i gruzínských expertů. S výstavbou stanic v terénu průběžně probíhalo i praktické školení, na které navázalo teoretické školení v prostorách NEA v Tbilisi.

Silniční meteorologické stanice byly osazeny v blízkosti města Gori, u mostu vesnice Gveleti a poblíž nádrže Žinvali. Instalace proběhla za účasti českých i gruzínských expertů. S výstavbou stanic v terénu průběžně probíhalo i praktické školení, na které navázalo teoretické školení v prostorách NEA v Tbilisi. Následný zkušební provoz a supervizi monitorovacího systému během roku 2017 provedl subdodavatel projektu zajišťující dodávku a instalaci technologie, odbornou technickou spolupráci a dohled; firma CROSS Zlín, a.s.

Veřejná zakázka byla ukončena v červnu 2017 slavnostním předávacím ceremoniálem za účasti zástupců gruzínské Národní agentury pro životní prostředí, Georgian Road Department, GEOtestu, a.s., CROSS Zlín, a.s. a Velvyslanectví ČR v Tbilisi.