Podepsáno Memorandum o spolupráci na projektu geotermálního průzkumu v Doboji

V pondělí 7. října 2013 Enes Suljkanović, viceprezident Republiky Srbské (Bosna a Hercegovina), Dragan Vasilić, náměstek starosty Doboje, Maja Mišić, ředitelka Lokální akční skupiny (LAG) regionu Doboj a Damir Kasum, představitel společnosti GEOtest, a.s. z Brna, podepsali Memorandum o spolupráci na projektu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky „Využití obnovitelné geotermální energie ve Městě Doboj“.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i Tomáš Szunyog, velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině. Velvyslanec Szunyog zdůraznil, že se jedná o první fázi dlouhodobého projektu, která se vztahuje na terénní průzkum geotermálních potenciálů na území Města Doboj. Poté se plánuje připojení ZŠ Svatý Sáva v obci Ševarlije na zdroj obnovitelné geotermální energie, což by s sebou mělo přinést i významné úspory a ekologické benefity.

Předseda správní rady LAG-u regionu Doboj, Enes Suljkanović, uvedl, že tento nový projekt je pokračováním úspěšné spolupráce LAG-u a České rozvojové agentury, investora projektu, která přes akční skupinu darovala přes 3.000.000 konvertibilních marek (zhruba 40.000.000 Kč).

Hlavní manažer projektu, Damir Kasum, poukázal na dosavadní úspěšnou spolupráci GEOtestu s LAG-em a vyjádřil své přesvědčení, že i nový projekt bude minimálně stejně úspěšný, jako byl předchozí projekt Zahraniční rozvojové spolupráce „Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj“.

Televizní reportáž