Oznámení o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva k předložení listinných akcií

Představenstvo oznamuje, že dne 7.11.2016 byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně zapsána změna podoby akcií společnosti z kmenových akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované kmenové akcie na jméno.

Celý text oznámení, společně s pokyny pro odevzdání listinných akcií, naleznete na samostatné stránce.