GEOtest ve světě 2011-2015

Děkujeme všem kolegům a projektovým partnerům za profesionální spolupráci v uplynulých pěti letech při realizaci 20-ti úspěšných mezinárodních projektů v 12 zahraničních zemích Evropy, Asie a Afriky.

Společně jsme tak přispěli ke zlepšení životního prostředí ve znečištěných lokalitách Balkánu a Arménie, k ochraně a využití podzemních zdrojů pitné a geotermální vody v Bosně a Hercegovině, Gruzii, Etiopii a Mongolsku, a pomohli jsme zvýšit kapacity představitelům zahraničních státních institucí, organizací a firem v oblasti malých vodních elektráren, ekosystémových služeb, moderních GIS technologiích a v mnohém dalším. Tyto úspěšné projekty jsme realizovali, a některé ještě realizujeme, pro Českou rozvojovou agenturu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, UNDP, Mendelovu univerzitu v Brně a Světovou banku.

Mimo výše uvedené projekty GEOtest, a.s. poskytuje díky svému specializovanému oddělení rámcových smluv v Utrechtu služby pro EuropeAid, Evropský parlament a Evropskou investiční banku v oblastech:

  • Rozvoj venkova a potravinová bezpečnost
  • Ochrana životního prostřední
  • Humanitární pomoc
  • Energie a jaderná bezpečnost

Připravili jsme pro vás prezentaci představující výše uvedené zahraniční projekty GEOtestu v období 2011 - 2015 - stáhnout ji můžete ve formátu PDF (12 MB).

Těšíme se na další spolupráci s vámi.

Fotogalerie