Kyrgyzská studijní návštěva v ČR, pořádaná GEOtestem, se vydařila

GEOtest ve spolupráci s CREA Hydro&Energy uspořádal úspěšnou studijní cestu oficiální kyrgyzské delegaci, složené z vrcholných představitelů Ministerstva energetiky a průmyslu Kyrgyzské republiky, UNDP a kyrgyzských organizací zaměřených na rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) a malých vodních elektráren (MVE).

Projekt financovaný UNDP měl za cíl transfer českých zkušeností s rozvojem OZE a MVE v celém rozsahu problematiky, počínaje legislativním rámcem prezentovaným českými ministerstvy, přes možnosti financování investic do MVE prezentované českými finančními institucemi, až po technologické a praktické know-how českých výrobců, provozovatelů a exportérů komponentů a turbín pro MVE.

Kyrgyzská delegace svou mimořádnou aktivitou a zájmem o všechny prezentace potěšila jak prezentující experty, tak náš tým, který si naše kyrgyzské přátele nemohl vynachválit.