Jak budujeme zavlažovací systém v Etiopii

GEOtest, a.s. od září 2014 spolupracuje s Mendelovou Univerzitou na vybudování zavlažovacího systému určeného k ochraně lokální zemědělské půdy a intenzifikaci produkce místních farmářských komunit ve čtvrtích (kebelích) Lesho a Adancho (ve vybraných regionech Kacha Birra a Angacha) prostřednictvím efektivnějšího hospodaření s dešťovou vodou.

Projekt počítá se založením dvou na zavlažovací soustavu napojených pokusných polí, o rozloze minimálně 2500 m2, na nichž proběhnou školení v režimu Farmer Field Schools, a následně poslouží místním farmářům i k rozvíjení správných zemědělských praktik (Good Agricultural Practices). Tato školení mají, v návaznosti na vybudování zavlažovacích systémů, také přispět k intensifikaci zemědělské produkce (zejména pěstování zeleniny) a větší šetrnosti k zemědělské půdě v oblasti.

Na fotografiích je zdokumentován dosavadní postup realizace zavlažovacího systému v Kacha Birra: zahajovací jednání s etiopskými partnery projektu ve městě Durame, výstavba jezu pro zavlažování, hlavní zavlažovací kanál, kterým bude jezem naakumulovaná voda odváděna důmyslnou zavlažovací soustavou do políček vzdálených až 2 km.