Info pro akcionáře - Změna formy akcií a výplata dividendy

Dividendy budou vypláceny ve výši Kč 20,- za jednu akcii GEOtest, a.s. o nominální hodnotě Kč 1 000,- každému oprávněnému akcionáři podle seznamu akcionářů vlastnících listinné akcie/hromadné listiny na jméno.

Daň 15 % je srážena společností v termínu dle zákona. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu za rok 2011 bude den 26.11.2012. Výplata dividendy proběhne od 27.11.2012 do 28.2.2013.

Dividendu bude společnost zasílat akcionářům na adresu dle seznamu akcionářů poštovní poukázkou anebo bezhotovostním převodem na účet akcionáře, pokud akcionář číslo účtu do seznamu akcionářů nechá uvést.

Více informací o termínu a způsobu výplaty dividendy a také o způsobu vyzvednutí nové podoby akcií se dozvíte na stránce s informacemi pro akcionáře.