Hydrogeologické a hydrochemické mapování Etiopie

Etiopská geologická služba (Geological Survey of Ethiopia) podepsala s firmou GEOtest Memorandum o porozumění, týkající se realizace významného projektu "Hydrogeologické a hydrochemické mapování - Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie". Tento projekt je realizován v rámci rozvojové spolupráce mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou. Projekt je financován českou vládou přes Českou rozvojovou agenturu. Místním projektovým partnerem je Etiopská geologická služba.

Projekt "Hydrogeologické a hydrochemické mapování" začal v červnu 2015 a bude dokončen v listopadu 2019. Jeho cílem je naplnění cíle č. 6 Cílů udržitelného rozvoje v Etiopii: Zajistit dostupnost a udržitelnou správu vodních zdrojů a sanitace pro všechny. Zmapování a vyhodnocení podzemních zdrojů pitné vody pro účely dodávky pitné vody a zavlažování jsou základem budoucího rozvoje země.

Projekt zahrnuje vytvoření hydrogeologických a hydrochemických map v měřítku 1 : 250 000, zveřejnění všech hydrogeologických výstupů na webových stránkách GSE a jejich rozšíření všem potenciálním uživatelům v celé zemi. Projekt je také zaměřen na školení etiopských expertů v oblasti hledání a hodnocení zdrojů podzemní vody, tvorby hydrogeologických a hydrochemických map různých měřítek a jejich využití v praxi.

Na závěr projektu bude Etiopie kompletně zmapována hydrogeologickými mapami v měřítku 1 : 250 000, a to do konce roku 2019. Ke splnění tohoto cíle je nutné zpracovat ještě 37 mapových listů různých částí Etiopie. Dále budou mapové podklady sjednoceny s již dříve vytvořenými mapami tak, aby se daly jednoduše prezentovat přes webové stránky.

Mapování zdrojů podzemní vody v podobě hydrogeologických map včetně vysvětlivek bylo prováděno Etiopskou geologickou službou od začátku 80. let (prvním mapovým listem bylo Mekele) a v posledních deseti letech prošlo zásadním urychlením. Česká republika od začátku podporovala mapování prováděné GSE, a to programem, v jehož rámci jsou čeští odborníci financování z prostředků české vlády skrz Českou rozvojovou agenturu. Účast etiopských odborníků financuje etiopská vláda.