GEOtest na konferenci Hydro 2011

Dne 17. - 19. října 2011 proběhla v Kongresovém centru v Praze mezinárodní konference věnovaná vodohospodářství pod názvem HYDRO 2011 - Practical Solutions for a Sustainable Future. Hlavními tématy konference byly rozvoj a obnovitelnost vodních zdrojů a výstavba a údržba vodohospodářských staveb se zvláštním zaměřením na rozvíjející se země.

Tématy diskutovanými v jednotlivých odborných panelech byly turbíny a strojírenského vybavení vodních elektráren, bezpečnost a zkapacitňování vodních elektráren, přehrady a další typy vodních nádrží, jejich bezpečnost a s tím spojená problematika průzkumů a monitoringu.

GEOtest, a.s. se kongresu účastnil coby vedoucí člen clusteru CREA Hydro&Energy zaměřeného právě na aktivity v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, vodního a odpadového hospodářství. Cluster CREA vystupoval jako oficiální partner této konference a podílel se na jejím průběhu velkoplošnou expozicí ve výstavních prostorách kongresového centra, konferenčními příspěvky, články, početnou účastí delegátů a v neposlední řadě křtem knihy autorů Ing. Otto Horského, CSc. a Doc. RNDr. Pavla Bláhy, DrSc.

Tito dlouholetí specialisté společnosti GEOtest v oboru průzkumů při projektování a výstavbě přehrad zúročili svoje celoživotní zkušenosti a včlenili je do knižní podoby. Kniha pod názvem „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady" (vydání v anglickém jazyce pod názvem „The Application of Engineering Geology to Dam Construction") byla slavnostně pokřtěna předsedou Českého přehradářského výboru prof. Brožou a paní Alison Bartle, ředitelkou organizačního výboru kongresu. Malá slavnost k této příležitosti se uskutečnila za účasti vedení společnosti GEOtest v prostorách expozice clusteru CREA v rámci programu kongresu.