GEOTEST d.o.o. Sarajevo si připomíná pět let činnosti

Ve středu 18. prosince 2013 uplynulo pět let od založení společnosti GEOTEST d.o.o. Sarajevo, která je součásti skupiny GEOtest. Sarajevská pobočka zastupuje zájmy skupiny na území Bosny a Hercegoviny a regionu Západní Balkán.

Od roku 2008 společnost GEOTEST d.o.o. Sarajevo získala významné reference v Bosně a Hercegovině a v regionu v oblasti odpadového hospodářství, obnovitelné energie, geotechniky, geologie, hydrogeologie a laboratorních zkoušek. Sarajevská společnost spolu s ostatními partnery ze skupiny úspěšně implementuje moderní evropskou praxi z oblasti ochrany životního prostředí na projektech v Bosně a Hercegovině.

Významným úspěchem sarajevské části skupiny GEOtest v posledních pěti letech je především vypracování nové, vlastní osvětové značky Ekolev by GEOtest. Pomocí této značky společnost GEOTEST d.o.o. Sarajevo provádí transfer českých a evropských pozitivních zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí. Osvětové kampaně v rámci projektu Ekolev jsou určeny žákům základních škol a jejich cílem je zlepšení a změna ekologického povědomí. Věříme, že pro řešení problémů nestačí pouze projektování, vytváření infrastruktury nebo výstavba, ale je třeba změnit i negativní chování a návyky obyvatelstva.

Při příležitosti pátého výročí činnosti tímto jménem společnosti GEOTEST d.o.o. Sarajevo děkuji všem naším bosenským, českým a ostatním partnerům za důvěru, kterou nám projevovali v posledních pěti letech. Jsem přesvědčený, že skupina GEOtest prostřednictvím sarajevské společnosti bude i nadále přítomna na projektech v Bosně a Hercegovině a v regionu Západní Balkán, v rámci kterých bude úspěšně implementovat své dlouholeté zkušenosti a dobrou praxi.

Damir Kasum, ředitel
GEOTEST d.o.o. Sarajevo