GEOtest uzavřel s EIB smlouvu na konzultační služby projektu MeHSIP II Initiative Technical Assistance v Tunisu

GEOtest, a.s. has been awarded contract with the European Investment Bank for consultancy services under the MeHSIP II Initiative Technical Assistance contract in Tunisia.

Začátek projektu: červen 2015
Délka projektu: 3 roky
Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB)

Hlavním cílem programu MeHSIP II je prosadit vhodné postupy správy pitné vody, užitkové vody a odpadu v oblasti jižního Středozemí, a také přispět k dosažení cílů projektu Horizon 2020 ke snížení znečištění Středozemí. MeHSIP II také rozšíří aktivity do suchozemských oblastí, které nejsou přímo propojeny se Středozemím. Tyto nové aktivity budou zaměřeny na: (a) efektivní využití přírodních zdrojů; (b) klimatickou akci (adaptaci a zmírnění intenzity) a (c) podporu udržitelného růstu a tvorbu pracovních míst.