CREA Hydro&Energy, o.s. získala 2. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012

Klastr CREA Hydro&Energy, o.s., jehož je GEOtest zakládajícím členem, získal 2. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012 za projekt CREA Hydro&Energy. Projekt byl realizován v rámci výzvy Spolupráce - Klastry, která spadá do Operačního programu Podnikání a inovace. Ocenění bylo udělené Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

CREA Hydro&Energy, o.s. je klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol působících v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizacích projektů v ČR i ve světě.

CREA Hydro&Energy, o.s. spolupracuje s velkými českými i nadnárodními společnostmi, využívá nejmodernějších technologií a know-how v oboru a podílí se na jeho tvorbě a předávání v rámci mezinárodní spolupráce. Klastr poskytuje odborné studie, školení zahraničních expertů a konzultace v oboru pro česká i zahraniční ministerstva a další instituce v rámci rozvojové spolupráce, programu Aid for Trade i vlastních komerčních projektů.

CREA Hydro&Energy, o.s. je členem Národní klastrové asociace, Českého přehradního výboru a Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, podílí se na činnosti platformy pro čisté technologie a skupiny pro udržitelné technologie. Její členové jsou členy mezinárodních asociací jako ICOLD (International Commission on Large Dams), ESHA (European Small Hydropower Association) a dalších.