Pozvánka na workshop

Workshop se bude konat dne 4. května 2017 od 10:00 v GEOtestu.

V rámci workshopu budou prezentována témata:

BLOK I.

  • výběr sledované lokality primárního kolektoru Leitnerova ‐ Hybešova v Brně
  • popis možných geologických a geotechnických rizik, které lze potenciálně očekávat
  • jak se geotechnická rizika sledují ‐ popis monitorovacího systému

BLOK II.

  • možnosti zpracování dat z geotechnického monitoringu
  • prezentace výsledků pokročilých laboratorních testů kolektorového ostění

Registrace na e-mailu: bilek@geotest.cz

Workshop se koná v rámci projektu: „Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS.“ reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004874 s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.